Kategorier
Hjemmesider

L2L.no

Opplæringskontoret Live2Learn ønsket en ny hjemmeside som er lett å administrere. Vi laget en designmal basert på WordPress sine standardmal og kunden fikk selv publisere tekst og bilder.

Kategorier
Hjemmesider

Webbutikk NSP/Desin

Norsk Spritproduksjon leverer desinfeksjonsprodukter av høy kvalitet til markedets laveste pris. For å nå flere kunder ble det etablert en nettbutikk. Løsningen bak nettbutikken er WordPress med WooCommerce utvidelsen for netthandel.

Kategorier
Hjemmesider Tjenestetilbudet

Emijas rideskole

Hjemmeside til Emijas Rideskole

Etter mer enn åtte år som ansatt i Alvøen rideklubb var det i 2020 tid for å starte egen rideskole.

Emija ønsket egen hjemmeside for å presentere rideskolen, nyheter og tilbud.

Løsningen ble en hjemmeside med publiseringsverktøyet WordPress. Designet tar utgangspunkt i WordPress sin standardmal Twenty Seventeen.

Kategorier
Hjemmesider Tjenestetilbudet

Norsk Spritproduksjon

Hjemmeside til Norsk Spritproduksjon

Norsk Spritproduksjon er et datterselskap av OSS Craft Distillery AS som blant annet er produsent av den internasjonalt prisvinnende Bareksten Botanical Gin (http://barekstenspirits.com/).

Da koronapandemien brøt ut, satset bedriften på produksjon av hånd- og overflatedesinfeksjon både for å dekket den økte etterspørselen etter disse produktene og for å kunne sysselsette de ansatte.

Hjemmesiden ble laget for å markedsføre desinfeksjonsproduktene. Plattformen til hjemmesiden er publiseringsløsningen WordPress med en tilpasset versjon av standardmalen Twenty Twenty.

Kategorier
Hjemmesider Tjenestetilbudet

Ole Bull Kammerkor

Hjemmeside til Ole Bull Kammerkor

Ole Bull Kammerkor er et klassisk kammerkor som er lidenskapelig opptatt av å framføre klassisk musikk på et høyt nivå. Sangerne har lang erfaring fra andre kor. Korets repertoar er bredt og strekker seg fra det klassiske, over renessanse til urframføringer.

Koret ønsket en spesialtilpasset hjemmeside i samsvar med etablert grafisk profil utarbeidet av Eivind Stoud Platou.

Hjemmesiden er basert på publiseringsverktøyet WordPress. Den skreddersydde designen er bygd på standardmalen Twenty Sixteen.

Lingo Access tar seg av hosting, vedlikeholdt og oppdatering av innhold.

Kategorier
Hjemmesider Tjenestetilbudet

Herdla Golfklubb

Hjemmeside til HGK

I 2015 ønsket Herdla Golfklubb en ny hjemmesideløsning med oppdatert design. I tillegg var det ønske om å flytte innhold fra den eksisterende siden over til den nye.

Løsningen ble en hjemmeside basert på publiseringsverktøyet WordPress og en noe tilpasset versjon av en kommersiell designmal.

Løsningen var i drift i syv år.

Kategorier
Grafiske tjenester Hjemmesider Tjenestetilbudet

Vestlandsjakt

Hjemmeside til Vestlandsjakt

Kunden ønsket en helt enkel hjemmeside for å tilby jaktopplevelser og oversendte tekst og bilder til publisering.

Hjemmesiden tar i bruk publiseringsverktøyet WordPress og standardmalen Twenty Twelve. Banneren med fotokollasjen er laget av Lingo Access.

Denne hjemmesiden er laget i 2013 og er en av de første sidene vi har laget med WordPress.