Våre tjenester

Lingo Access sørger for du og din bedrift kan fokussere
på kjernevirksomheten. Vi er behjelpelige med det meste relatert til konsulenttjenester innenfor
administrasjon, markedsføring, språk og IT.

Administrasjon / drift

Vi er gode på:

◼ organisere og strukturere

◼ undersøke / skaffe informasjon

◼ sette oss inn i problemstillinger

◼ identifisere mulige utfordringer

◼ finne løsninger

◼ være sparringpartner

IT og teknisk

Vi leverer:

◼ komplette IT-løsninger for små- og mellomstore bedrifter

◼ skreddersydde løsninger

◼ hjemmesider

◼ supporttjenester

Språktjenester

Vi er spesialister på:

◼ oversettelser

◼ språkvask

◼ teksting

Eksempler

◼ brukerstøtte Microsoft og Apple

◼ installasjon av program- og maskinvare

◼ lage / vedlikeholde hjemmesider

◼ utforme presentasjons- og markedsføringsmateriell

◼ skrive / korrekturlese dokumenter

◼ opprette arkivsystemer, maler og systematisere

informasjon (for eksempel kundedatabaser)