Hjemmesider og nettbutikker

Jeg utvikler hjemmesider og webbutikkløsninger som bygger på velprøvde åpen kildekode publiseringsløsninger som WordPress.

Løsningene kan tilpasses tilnærmet alle behov, både når det gjelder utforming og funksjonalitet. Hjemmesidene jeg lager er lett å redigere og har lav vedlikeholdskostnad – oppdateringer og endringer kan lett gjøres av kunden selv.

Hjemmesider og domener lagres på egen dedikert server lokalisert i Europa som oppfyller aktuelle krav til personvern og sikkerhet og som blir overvåket døgnet rundt mot driftsforstyrrelser.

Prisen er avhengig av omfang og ønsket funksjonalitet.

Utvalgte eksempler på hjemmesider