Kategorier
Hjemmesider Tjenestetilbudet

Norsk Spritproduksjon

Hjemmeside til Norsk Spritproduksjon

Norsk Spritproduksjon er et datterselskap av OSS Craft Distillery AS som blant annet er produsent av den internasjonalt prisvinnende Bareksten Botanical Gin (http://barekstenspirits.com/).

Da koronapandemien brøt ut, satset bedriften på produksjon av hånd- og overflatedesinfeksjon både for å dekket den økte etterspørselen etter disse produktene og for å kunne sysselsette de ansatte.

Hjemmesiden ble laget for å markedsføre desinfeksjonsproduktene. Plattformen til hjemmesiden er publiseringsløsningen WordPress med en tilpasset versjon av standardmalen Twenty Twenty.