Kategorier
Hjemmesider

L2L.no

Opplæringskontoret Live2Learn ønsket en ny hjemmeside som er lett å administrere. Vi laget en designmal basert på WordPress sine standardmal og kunden fikk selv publisere tekst og bilder.

Kategorier
Hjemmesider

Webbutikk NSP/Desin

Norsk Spritproduksjon leverer desinfeksjonsprodukter av høy kvalitet til markedets laveste pris. For å nå flere kunder ble det etablert en nettbutikk. Løsningen bak nettbutikken er WordPress med WooCommerce utvidelsen for netthandel.

Kategorier
Hjemmesider Tjenestetilbudet

Norsk Spritproduksjon

Hjemmeside til Norsk Spritproduksjon

Norsk Spritproduksjon er et datterselskap av OSS Craft Distillery AS som blant annet er produsent av den internasjonalt prisvinnende Bareksten Botanical Gin (http://barekstenspirits.com/).

Da koronapandemien brøt ut, satset bedriften på produksjon av hånd- og overflatedesinfeksjon både for å dekket den økte etterspørselen etter disse produktene og for å kunne sysselsette de ansatte.

Hjemmesiden ble laget for å markedsføre desinfeksjonsproduktene. Plattformen til hjemmesiden er publiseringsløsningen WordPress med en tilpasset versjon av standardmalen Twenty Twenty.