Kategorier
Grafiske tjenester Tjenestetilbudet

Reklamefolder

Kunden ønsket en reklamefolder samt oversettelse til finsk.

Lingo Access laget forskjellige utkast i InDesign. I arbeidet inngikk design fra bunn, redigering av tilsendt tekst og bildemateriale samt leting etter passende grafikk fra bildedatabaser.

Etter godkjenning gjennom kunden ble folderen oversatt til finsk og levert klar til trykk.

Kategorier
Grafiske tjenester Hjemmesider Tjenestetilbudet

Vestlandsjakt

Hjemmeside til Vestlandsjakt

Kunden ønsket en helt enkel hjemmeside for å tilby jaktopplevelser og oversendte tekst og bilder til publisering.

Hjemmesiden tar i bruk publiseringsverktøyet WordPress og standardmalen Twenty Twelve. Banneren med fotokollasjen er laget av Lingo Access.

Denne hjemmesiden er laget i 2013 og er en av de første sidene vi har laget med WordPress.