Kategorier
Grafiske tjenester Tjenestetilbudet

Reklamefolder

Kunden ønsket en reklamefolder samt oversettelse til finsk.

Lingo Access laget forskjellige utkast i InDesign. I arbeidet inngikk design fra bunn, redigering av tilsendt tekst og bildemateriale samt leting etter passende grafikk fra bildedatabaser.

Etter godkjenning gjennom kunden ble folderen oversatt til finsk og levert klar til trykk.