AI

Søk og ChatGPT

ChatGPT: https://chat.openai.com

Bing: https://bing.com

Automatisk teksting av filmer

Nasjonalbiblioteket: https://huggingface.co/spaces/NbAiLab/nb-whisper-large_demo

KI-generering av bilder

https://ideogram.ai

https://firefly.adobe.com

https://www.midjourney.com

https://aitubo.ai

Kloning av stemmer / tekst til tale

https://elevenlabs.io

https://www.d-id.com