E-postløsning & IT-utstyr

Datamaskin/logo

Mars 2017

Flytting til ny e-postløsning, innkjøp, klargjøring og installasjon av utstyr og nettverk for Melings Bergen AS.